Vi har erfaring med å bruke helikopter til skogrydding

SKOG

Børset Skog og Veg tar på seg det meste innen skogrydding; alt fra fjerning av enkelttrær i hager til rydding av hustomter, veitraséer og kraftgater. Vi tilbyr full pakke, fra felling og kvisting, til bortkjøring av virket og fjerning av stubber.

TRAFIKK

Vi tilbyr alt innen trafikkavvikling, fra enkel dirigering forbi veiarbeidsområder, til større trafikkavviklingsoppgaver med omkjøringer og bruk av ledebiler. Vi tar ansvar for hele prosessen, fra planlegging til utførelse. Vi opererer i hele Møre og Romsdal og deler av Trøndelag. Vi tar også på oss følgebilkjøring ved bred/lang last.

VEG

Børset Skog og Veg har de siste årene blitt stor på vedlikehold på og langs veg. Vi tilbyr blant annet skogrydding, plenklipping, kanslått, brøyting, strøing, brøytestikk, inspeksjoner, betongarbeid, samt vedlikehold av offentlige bygg langs veg.

NOEN AV VÅRE