Prosjekter

Leikvin Kulturminnepark

Etter at vinden la ned to av de hundre år gamle grantrærne som omkranser kulturminneparken, og var svært nære å treffe Fåstuo, ble vi innleid til å legge ned ytterlige fire trær.
Tre trær ved Flåstuo, og et beist, på flere kubikk, ved Holtstuo.
Alle fire hadde påbegynte råteskader.
Takk til Jarle Stavik i Sunndal kommune for oppdraget!

Svevia Norge As

Fjerning av skog, rensket stein og reparerte isnett langs E6 og RV3.
Vi hadde med oss Joakim fra Mesta Fjellsikring på laget.
Takk til Svevia Norge As for oppdraget!

Mesta Fjellsikring

Her jobber vi med skogrydding/rensk, og har mannskap både i gravemaskin, i lift og nede på vegen med flishugger.
Vi har også ansvaret for trafikkavviklingen.
Takk til Mesta Fjellsikring for oppdraget

Innerdalen

1500m3 med gran skal hugges manuelt og flyges ut fra Innerdalen

Den Gamle Kongeveg over Dovrefjell